AVG

PRIVACYDOCUMENT

met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

met ingang van 25 mei 2018

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen wel voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing                 (eens in de 5 jaar)

  • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Het gaat hier om uw naam, adres en geboortedatum.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliƫntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 PRIVACY OP DE FACTUUR (ZORGNOTA)

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en woonplaats

  • Uw geboortedatum

  • Datum van de behandeling

  • Code van de behandeling, zijnde: Reflexzonetherapie, code 24009

  • Kosten van het consult