Nieuws

ER ZIJN VOORTDUREND ONTWIKKELINGEN BINNEN EN BUITEN DE PRAKTIJK 

MEDISCH CONTACTBEROEP

Sinds medio 2021 wordt het beroep van reflexzonetherapeut door de overheid gezien als een medisch contactberoep. Dat houdt in dat er in tijden van een lockdown toch behandeld kan worden. En dat is fantastisch nieuws!

Vanzelfsprekend worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Aangezien wij werken aan het versterken van het immuunsysteem is het van groot belang dat we dat regelmatig blijven doen zodat je minder snel ziek wordt. Regel blijft wel, dat wanneer je ziek bent (hoesten etc.) je tijdig opbelt om de afspraak te verzetten. (01-12-2021)

VOETREFLEXOLOGIE VERMINDERT PIJN TIJDENS BEVALLING

Onze voeten zijn een spiegel van ons hele lichaam: ze bevatten heel veel zenuwuiteinden die in verbinding staan met ons hele zenuwstelsel. Voetreflexologie is een eeuwenoude behandeltechniek die deze kennis gebruikt om onze gezondheid te bevorderen. In een recente studie is onderzocht of voetreflexologie helpt om de pijn tijdens de bevalling te verminderen. Dit kan belangrijk zijn, omdat de angst voor pijn de kans op een keizersnede groter maakt.

Het onderzoek vond plaats in de kraamkamers van het Amrita Institute of Medical Sciences in het zuiden van India. Aan de studie namen vijftig vrouwen deel die bevielen van hun eerste kind. Er werd een quasi-experimentele proefopzet gebruikt, waarbij de deelnemers via een steekproef werden geselecteerd. De eerste 25 vrouwen werden in de experimentele groep ingedeeld, terwijl de volgende 25 vrouwen terechtkwamen in de controlegroep.

De interventie bestond uit een voetreflexbehandeling tijdens de beginfase van de bevalling, waarbij vijf reflexzones werden behandeld die corresponderen met zenuwen in de baarmoeder. De totale duur van de interventie was 20 minuten. Als ‘controle-interventie’ kregen de vrouwen uit de controlegroep 20 minuten rust. De pijn die was geassocieerd met de bevalling werd op drie momenten vastgelegd op een visueel analoge schaal: vlak voor de interventie en 20 en 40 minuten na de interventie. Uit het onderzoek bleek dat de vrouwen die voetreflexologie hadden ontvangen bij de 20 en 40 minuten-metingen significant minder pijn hadden in vergelijking met de controlegroep.

De onderzoekers vroegen later ook aan de vrouwen hoe ze de behandeling hadden ervaren. Een zeer ruime meerderheid van 81 procent gaf aan tevreden te zijn; zij zouden voetreflexologie ook aan anderen aanraden. De onderzoekers concluderen dan ook dat voetreflexologie een effectieve manier is om de pijn van de bevalling te verzachten, die bovendien door de barende vrouwen als zeer prettig wordt ervaren.   (17-03-2021)

 2021 NIEUWE KANSEN NA EEN BIJZONDER JAAR

Na een jaar met een vervelend virus krijgen we dit jaar weer een nieuwe kans. Helaas begint dit jaar met een langere lockdown dan ik hoopte. De praktijk zal vanaf 5 maart weer open gaan en ik zal er vanaf dat moment weer alles aan doen om je zo goed en verantwoord mogelijk te ontvangen en te zorgen dat je immuunsysteem weer helemaal in balans komt. Graag tot gauw (06-03-2021)

15 JAAR REFLEXZONETHERAPEUT

In 2005 heb ik mijn diploma gehaald van zowel de reflexzonetherapie als van de STER therapie. Zodoende is 2020 een jubileumjaar en vier ik dat op gepaste wijze met alle cliënten.

Ieder jaar is er een kleine kerstattentie voor iedereen en dit jaar zal dat een extra feestelijke attentie zijn. Ik hoop hierna nog een aantal jaren met veel plezier mijn klanten te behandelen. U blijft van harte welkom. (08-10-2020)

Nadere ontwikkelingen m.b.t. CORONA virus

Het protocol is gebaseerd op de eisen en voorwaarden zoals die door het Ministerie en het RIVM zijn gesteld. Ook zijn de protocollen die onder andere voor de fysiotherapeuten en andere paramedici in de reguliere gezondheidszorg zijn opgesteld, meegenomen als referentiemateriaal.

Het dragen van mondkapjes en andere beschermende middelen tijdens een behandeling is volgens de richtlijn niet nodig

Cliënten blijven alsnog thuis indien zijzelf of een van hun huisgenoten symptomen hebben van Corona

Groet elkaar zonder aanraken (geen handen geven)

Niezen of hoesten doe je in een papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in een prullenbak. Als dat niet mogelijk is, dan niezen of hoesten in je elleboog

Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel

Bij gesprekken 1,5 m afstand houden

Indien de 1,5 m gewaarborgd kan worden zijn verder geen beschermende middelen noodzakelijk

Conform de richtlijnen van het RIVM is het op dit moment niet noodzakelijk PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) te gebruiken bij de behandeling van niet van Covid-19 verdachte cliënten, ook niet als binnen de 1,5 meter moet worden behandeld. Uiteraard kan deze stellingname van het RIVM veranderen. In dat geval zal dit protocol worden aangepast (11-05-2020)

Coronavirus en te nemen maatregelen

Ik werk altijd volgens de hygiëne voorzorgsmaatregelen die van toepassing zijn voor een behandeling. In verband met het coronavirus zal ik extra zorg dragen dat deze regels in acht worden genomen. Ik vraag van mijn cliënten ook om de regels die het RIVM adviseert na te leven. Dus mocht u zich niet geheel gezond voelen, of hoesten en koorts hebben belt u dan om de afspraak te verzetten (16-03-20)

Reflexologieweek van 23 t/m 27 september 2019

Dit jaar is het thema Stress en Burn-out

Iedere laatste week van september is er een themaweek waarbij allerlei activiteiten plaatsvinden in het kader van het dat jaar wereldwijd gekozen thema. Dit jaar zal er aandacht geschonken worden aan stress en burn-out. Een veel voorkomende aandoening die in alle lagen van de bevolking voorkomt en helaas ook in alle leeftijdsgroepen. Jong of oud,  man of vrouw,  ieder kan getroffen worden door overprikkeling en oververmoeidheid.  Vaak niet meer accuraat kunnen handelen of geen concentratie meer kunnen opbrengen voor de werkzaamheden is daar een gevolg van.

Reflexzonetherapeuten brengen ontspanning en rust en brengen het lichaam weer in balans. Het belangrijkste is dat er inzicht komt in het eigen patroon van handelen en dat, vanuit een weer geheeld lichaam, de focus verlegd wordt zodat het in de toekomst voorkomen kan worden. Daar zijn uiteraard meerdere disciplines voor nodig en het “probleem” is ook niet zomaar weer verdwenen. Reflexzonetherapie kan wel een grote factor zijn in het oplossen van de lichamelijke en geestelijke stress die er is. Je kunt natuurlijk altijd terecht in mijn praktijk voor een ontspannende behandeling, het is niet beperkt tot die ene week. Mocht je last hebben van stress of burn-out dan kan je direct een afspraak maken. Nog beter is het om het allemaal voor te zijn en je regelmatig te laten behandelen zodat je de ontspanning in je lijf houdt. (06-2019)

Reflexologie bij Baby’s

12 januari 2019

Op 12 januari 2019 gaf Floor Tuinstra een boekpresentatie bij boekhandel Paagman in den Haag. Zij heeft een boek geschreven over het behandelen van baby’s. Hoewel ik daar al ervaring mee heb was het zeer de moeite waard. Zij geeft in haar boek namen aan grepen die makkelijk te onthouden zijn, voor zowel ouders als professionals. Het boek is helder en voor ieder eenvoudig te begrijpen geschreven en van leuke tekeningen voorzien. Een aanrader voor (aanstaande) (groot)ouders om op een eenvoudige wijze hun baby te masseren en zo de ergste ongemakken op te lossen. Tevens is het een manier om meer contact te krijgen met je baby, wat in deze tijd niet altijd vanzelfsprekend is.

Natuurlijk is het ook prettig te weten dat zowel moeder, vader en de baby terecht kunnen bij een gecertificeerde reflexzonetherapeut. Zo kan voorkómen worden dat relatief eenvoudige probleempjes met pillen aangepakt moeten worden. Een korte behandeling kan al grootse resultaten geven. (01-2019)

Reflexologie vermindert

bekken- en lage rugpijn bij zwangere vrouwen

14 mei 2018

Voetreflexologie zorgt voor een merkbare vermindering van bekken- en lage rugpijn bij zwangere vrouwen. Ierse voet reflexologen onderzochten bij zwangere vrouwen de werking van voetreflextherapie. In totaal werden 90 vrouwen geselecteerd die voor het eerst moesten bevallen en last hadden van bekken- of lage rugpijn. Zij werden verdeeld in drie groepen, waarbij ze voet reflexologie, routinematige zorg of voetbaden ontvingen. Op de VAS-schaal voor pijnmeting van 0 tot 10 zakte de pijn met voetreflextherapie gemiddeld 1,64 punten. Bij vrouwen die een voetbad kregen nam de pijnscore met 0,48 punten toe en bij de vrouwen die routinematige zorg ontvingen nam de pijnscore met 0,36 punten af (Close, Sinclair, Cullough, Liddle, & Hughes, 2016).

De Ierse groep onderzocht bovendien het effect van voetreflexmassage op de stresshormonen cortisol en bèta-endorfine. Hier publiceerden zij onlangs over in het vaktijdschrift Complementary therapies in clinical care. Continu hoge cortisolniveaus worden in verband gebracht met burn-out. Bèta-endorfine is een stof die onder meer zorgt voor een gevoel van voldoening nadat een taak volbracht is. Tevens reguleren bèta-endorfinen de manier waarop met stress wordt omgegaan. Het lijkt erop dat voetreflexmassage haar gunstige werking niet sorteert via regulatie van stresshormonen. Helaas was de groepsgrootte te klein om de effecten op deze stresshormonen goed te kunnen duiden, grootschaliger onderzoek is noodzakelijk (McCullough, Liddle, Close, Sinclair, & Hughes, 2018).

Uit een andere analyse van dezelfde groep vrouwen bleek wel dat zwangere vrouwen voetreflexmassage als prettig ervaren, er geen bijwerkingen zijn en de tweede fase van de bevalling wat soepeler verloopt na voetreflextherapie tijdens de zwangerschap (McCullough, Close, Liddle, Sinclair, & Hughes, 2017).

Bronnen:
Close, C., Sinclair, M., Cullough, J. M., Liddle, D., & Hughes, C. (2016). A pilot randomised controlled trial (RCT) investigating the effectiveness of reflexology for managing pregnancy low back and/or pelvic pain.Complementary Therapies in Clinical Practice, 23, 117–124.
McCullough, J. E. M., Liddle, S. D., Close, C., Sinclair, M., & Hughes, C. M. (2018). Reflexology: A randomised controlled trial investigating the effects on beta-endorphin, cortisol and pregnancy related stress.Complementary Therapies in Clinical Practice, 31, 76–84.
McCullough, J. E. M., Close, C., Liddle, S. D., Sinclair, M., & Hughes, C. M. (2017). A pilot randomised controlled trial exploring the effects of antenatal reflexology on labour outcomes. Midwifery, 55, 137–144.

(artikel uit vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg, 05-2018)

Minder zorgkosten door gebruik CAM

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen die gebruik maken van complementaire aanvullende geneeswijzen (CAM) ruim 10% minder zorgkosten maken dan patiënten die alleen gebruik maken van reguliere geneeswijzen. 

Tot deze conclusie komen onderzoekers Erik W. Baars en Peter Kooreman na een jarenlang onderzoek onder ruim 1,5 miljoen patiënten. Hiervoor zijn de gegevens van verzekeraar AGIS over de periode 2006 – 2011 geanalyseerd.

Doel van hun onderzoek was om de gezondheidskosten en de sterftecijfers te vergelijken tussen patiënten die kiezen voor een reguliere arts en patiënten die kiezen voor een arts die gebruik maakt van alternatieve en complementaire geneeswijzen. 

De conclusie van deze studie is dat Nederlandse patiënten die kiezen voor een arts die gebruik maakt van alternatieve en complementaire geneeswijzen, ruim 10% minder zorgkosten maken en dat ze niet korter leven dan mensen die gebruik maken van een traditionele arts. De besparing wordt vooral gerealiseerd doordat er minder kosten worden gemaakt voor ziekenhuisopname en medicatie. De besparing vindt plaats over alle leeftijdscategorieën, maar  vooral bij ouderen. 

Het volledige onderzoek is gepubliceerd op 27-08-2014 en is Engelstalig. Dit artikel is overgenomen van de website van een nieuwe zorgverzekeraar: www.gezondleven.nl .   (01-2018)

10 en 11 maart 2017

Twee zeer inspirerende dagen bij Hanne Marquardt gevolgd in Alken (België). Zij is degene die reflexzonetherapie bekend heeft gemaakt in Europa. Op 84 jarige leeftijd is zij nog steeds vol elan en heeft zij verfijning van de bestaande grepen gegeven en veel nieuwe inzichten aan ons doorgegeven. Het is heel bijzonder om te zien en ervaren dat er steeds weer te leren valt op dit gebied. Ik gebruik de opgedane kennis inmiddels dagelijks in de behandelingen. (03-2017)

18 juni 2016 uitreiking diploma Medische Basiskennis 

Het diploma is behaald en dat betekend dat ik vermeld blijf in de Zorggids in 2017. Voor u als cliënt houdt het in dat de rekeningen door de meeste zorgverzekeraars vergoed zullen blijven worden. Er is meestal een maximum per dag en een maximum per jaar. U dient uw eigen polis er op na te zien.

Het kan een reden zijn om van zorgverzekeraar te veranderen in december, zodat u volgend jaar een goede vergoeding krijgt voor uw behandelingen. Overstappen is momenteel niet ingewikkeld meer en kan thuis, achter uw computer of ander online apparaat direct geregeld worden. Gun uzelf die immuun versterkende behandeling. (06-2016)

Van 19 t/m 25 september 2016 is het REFLEXOLOGIE WEEK in de hele wereld.

Dit jaar is het thema: MS

De ervaring leert dat Reflexzonetherapie een goede ondersteuning geeft en kan bijdragen aan verlichting en vermindering van klachten. Het helpt bij het vinden van de balans tussen lichaam en geest. Ik heb jarenlang ervaring opgedaan bij een cliënt met MS en zij had daar veel baat bij. Zij voelde zich weer prettiger in haar vel en volgens de fysiotherapeut, die 2 keer per week kwam, was zij soepeler in haar bewegingen als ik kort daarvoor was geweest.

Blijf niet langer rondlopen met uw problemen, maar maak een afspraak. Ook hier is geen verwijzing van een (huis)arts nodig. 

Kijk onder het kopje “contact” voor het telefoonnummer. (04-2016)

BURN-OUT & STRESS

In september 2015 heb ik een bijscholing gevolgd met betrekking tot burn-out en stress op de voet. Een speciale behandeling voor mensen die last hebben van stress en mogelijk tegen een burn-out aanzitten of er midden in zitten. 

Bij een burn-out is er sprake van teveel adrenaline aanmaak waardoor het lichaam niet meer toe komt aan ontspannen. Er zijn continu teveel prikkels die binnenkomen waardoor de hartslag omhoog gaat, de spieren te gespannen zijn, de zintuigen scherper worden en alles wordt gehoord en gevoeld. Er ontstaat een stijging van de bloeddruk door een perifere vaatvernauwing en er is verminderde bloedtoevoer naar de darmen waardoor men vaak niet meer kan eten. De modus van het lichaam staat op de vecht of vlucht reactie en dus op overleven, het komt niet meer toe aan rust.

Allerlei processen o.i.v. hormonen zorgen ervoor dat het lichaam uiteindelijk uitgeput raakt. Door een zeer zachte behandeling op de voeten is het mogelijk het lichaam te ontspannen en zo de processen weer op een normale manier in gang te zetten. Daarvoor zijn een aantal behandelingen nodig en uiteindelijk zal men zich weer beter in staat voelen om te relativeren en zijn werk op een normale manier uit te voeren. Bent u iemand of kent u iemand die deze behandeling kan gebruiken, neem dan contact op zodat we zo snel mogelijk een afspraak kunnen maken om aan herstel te werken. (10-2015)

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE ZORGVERZEKERAARS

De zorgverzekeraars verwachten dat iedere complementaire therapeut vóór januari 2017 voldoet aan de nieuwe normen met betrekking tot de Medische Basis Kennis (MBK). Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar moet de MBK opnieuw geëxamineerd worden en bij een positief resultaat wordt de therapeut dan ingeschreven in het Zorgregister. Ook ik ben weer hard bezig om de toetsen met een voldoende af te ronden om zo in het zorgregister vermeld te blijven. Door deze eisen te stellen krijgt Reflexzonetherapie steeds meer waardering en erkenning. Het is dus een goede ontwikkeling. Zoekt u daarom ook altijd een therapeut die is aangesloten bij een beroepsvereniging want zij zorgen dat hun therapeuten steeds voldoen aan de laatste eisen. De jaarlijkse bijscholingen worden evengoed gevolgd. (07-2015)

2015: EEN BIJZONDER JAAR   

2015 is een feestjaar! 10 jaar geleden ben ik begonnen met mijn eigen praktijk als ZZP-er. Inmiddels heb ik al heel wat voeten behandeld, met als resultaat dat de cliënten ontspannen en zich beter voelend de praktijk weer verlieten.  Zo nu en dan help ik iemand van zijn/haar hoofdpijn af door een flesje pepermuntolie mee te geven. Door een druppeltje op de slapen te smeren, verdwijnt de hoofdpijn binnen een paar minuten en paracetamol is niet meer nodig.

Voor de vaste klanten heb ik momenteel een actie dat zij bij het aanbrengen van een klant een leuke attentie krijgen. Voor iedere nieuwe klant die zich spontaan aanmeldt dit jaar heb ik eenzelfde leuke attentie. Profiteer van dit aanbod en zorg dat u goed in uw vel komt te zitten door een afspraak te maken en te ervaren hoe weldadig en gezondheid bevorderend een reflexzonebehandeling werkt. Velen gingen u voor. Graag tot ziens in mijn praktijk!

Ik ga voor minimaal nog eens 10 jaar gezondheid! (01-2015)

Van 22 t/m 27 september is het Reflexologieweek in de hele wereld. 

2014 is het thema: HET HORMOONSTELSEL

Het hormoonstelsel bestaat uit verschillende hormoonklieren die elk bepaalde stoffen afgeven en een eigen functie hebben. Hormonen zorgen ervoor dat bepaalde processen op gang komen. Zij kunnen een remmende en activerende werking hebben en hebben vaak een grote invloed op onze stemming. Door stress, leefstijl en voedingspatronen kunnen deze processen aardig in de war raken, of je nu man, vrouw, kind, puber, of oud(er) bent. 

De ervaring leert dat Reflexzonetherapie een goede ondersteuning geeft en kan bijdragen aan verlichting en vermindering van klachten. Het helpt bij het vinden van de balans tussen lichaam en geest, waar de hormonen werkzaam zijn.  Een aantal klachten die met het hormoonstelsel te maken hebben zijn:

 • menstruatiestoornissen en PMS, prostaatproblemen, fertiliteit
 • zwangerschap
 • vertraagde of verhoogde schildklierwerking
 • auto-immuunziekten, afweerproblemen
 • moeheid, gebrek aan levensenergie
 • spierziekten
 • spijsverteringsproblemen
 • hypoglycemie, diabetes
 • botontkalking
 • nierstenen
 • depressiviteit 
 • stress

Uiteraard kun je altijd met deze klachten terecht, maar in deze laatste week van september 2014 is er speciale aandacht voor.

Blijf niet langer rondlopen met uw problemen, maar maak direct een afspraak. Je hebt geen verwijzing van een (huis)arts nodig. Het is uiteraard wel raadzaam om bij de huisarts na te gaan waar de klacht vandaan komt.
Kijk onder het kopje “contact” voor het telefoonnummer. (08-2014)

HOOGTEPUNTEN VAN HET ICCMR CONGRES IN MIAMI, MEI 2014

Negenhonderd onderzoekers en artsen, vertegenwoordigers van meer dan 100 kennisinstituten uit 22 landen kwamen 3 dagen bij elkaar voor uitwisseling van informatie. Dit stuk haalt de hoogtepunten uit het verslag.

Mind-bodygeneeskunde: Onderzoek naar mind-bodygeneeskunde domineerde het congres. De meest toegepaste mind-bodytherapieën zijn ademhalingstechnieken, meditatie, reflexologie, chiropraxie en osteopathie, massage, yoga, visualisatie, mindfulness en Tai Chi. Mind-bodyzorginterventies erkennen de relatie tussen lichaam en geest en ontsluiten het zelfherstellend vermogen van deze verbinding. De therapieën zijn veelbelovend als het gaat om psychosociaal welbevinden, pijn en chronische functionele klachten. Veel goed onderzoek werd gepresenteerd op klinisch, fysiologisch, cellulair en genetisch niveau. Op klinisch niveau zijn er belangrijke effecten voor de patiënt, bv. beter slapen, minder stress en een prettiger gemoed. Fysiologische effecten zijn: bloeddrukdaling en hogere heart rate variability. Effecten op cellulair niveau laten gunstige veranderingen zien in hormonen, ontstekingsmediatoren en HPA als activiteit. Op genetisch niveau vindt door mind-body therapieën genregulatie en activatie van telomeren plaats.

Een telomeer is een zich herhalend stuk DNA aan het uiteinde van elk chromosoom. Telomeren beschermen de genen die aan het eind van het chromosoom liggen tegen beschadigingen. Mediteren heeft een zeer gunstig effect op telomerase-activiteit.

Stress zet aan tot ontstekingen, ook psychosociale stress, die ontstaat door o.a. eenzaamheid. Het is dan belangrijk om de “knop” te vinden om het leven positief te benaderen. Door een groter doel te hebben in het leven wordt bijgedragen aan een geluksgevoel. Dat grotere doel is gericht op het goed doen voor anderen en zo bij te dragen aan meer geluk in de wereld.

Vermoeidheid is ook een factor die is onderzocht, met name m.b.t. mensen die een primair behandeltraject hebben afgesloten voor kanker. Therapieën met betrekking tot meditatie, yoga en massage, waaronder reflexzonetherapie valt hebben een zeer gunstige werking op het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Allen zorgen namelijk voor een grote vorm van ontspanning.

Tot zover deze korte samenvatting. (06-2014)